Crnikom's Site - Biting The Hand That Feeds Crnikom.

Pröva fastighetsjuristen

Posted Jan. 20, 2015, 8:06 p.m. By crnikom

Om man har råkat ut för ett fuskbygge och misstänker dolda fel konstruktionen så som svamp, mögel eller annat kan man anlita fastighetsrättsjurister. I Stockholm har de sådan rättshjälp och man kan få kostnadsfria råd till att börja med. Man tror inte som privatperson att man kan få så mycket hjälp men det är värt att pröva särskilt som de bjuder på den inledande juridiska rådgivningen. De kan hjälpa dig att få ersättning ifall ett badrum har bristande fuktspärr eller bakfall. Man är rätt vilsen i den här miljön själv för juridik är ett invecklat ämne och man vill inte ta upp striden för man tror det är omöjligt att vinna.